Fugle og dyr

Svalbard 7. - 19. juli 2004

Dette er en oversigt over de fugle og dyr, som jeg så på min tur til Svalbard i perioden 7. - 19. juli 2004. I korthed forløb turen med sejlads vesten om Prins Karls Forland og til Raudfjorden og den første teltlejr. Opholdet her varede fire dage. Derpå sejlede vi tilbage til Ny Ålesund og Blomstrand, hvor vi skulle være i tre dage i en anden teltlejr. Til sidst skulle vi sejle til Longyearbyen.

Longyearbyen (onsdag, den 7. - torsdag, den 8.)

Ride på rælingen af Nordstjernen - ringmærket

Ride på rælingen af Nordstjernen - ringmærket.

Observationer fra byen og omkring havnen:

Bramgås 2

Ederfugl ca. 100 - mest m.

Kongeederfugl 5 m. - på fjorden sammen med Ederfugle

Havlit 4

Fjeldrype 1

Sortgrå Ryle 2-4

Alm. Ryle 1

Alm. Kjove 2-3 lys

Gråmåge

Ride

Havterne - ynglede i havnen og var derfor noget aggressive

Tejst

Søkonge - redepladser på siden af Plateaufjellet

Snespurv - en del syngende

Rensdyr 2

Barentsburg (torsdag, den 8.)

Observationer fra byen:

Mallemuk

Gråmåge flere - også på redeplads - 6 pul.

Ride ca. 50 på reder på bygninger

Tejst

Søkonge

Lunde 5

Snespurv

Krydstogt (torsdag, den 8. - fredag, den 9.)

På sejladsen til havs var der som oftest ganske mange fugle at se, dog ikke så mange arter:

Mallemuk almindelig - enkeltvis

Ride almindelig

Tejst mindre antal - enkeltvis

Søkonge meget almindelig - i mindre flokke

Polarlomvie almindelig - i mindre flokke

Lunde enkeltvis

I de besøgte fjorde sås desuden:

Bramgås 10 i Magdalenefjorden

Ederfugl

Havlit 2

Sortgrå Ryle

Alm. Kjove - alle lyse

Storkjove ca. 10

Gråmåge

Havterne

Snespurv

Sæl 2 ved Smeerenburgbreen

Isbjørn 1 ved Smeerenburgbreen

Raudfjorden (fredag, den 9. - tirsdag, den 13.)

Observationer fra lejren og vandreturene:

Mallemuk

Kortnæbbet Gås
   6 ad. & 10 pul. på Solanderfjellet (læs også her)
   6 ad. & 10 pul. i indre fjord
   11 ad.

Bramgås 40 ad. - alle uden unger

Ederfugl

Fjeldrype 4

Sortgrå Ryle 4

Alm. Kjove 4 - alle lyse

Gråmåge

Ride

Havterne - ynglede ved strandsøen, hvor vi gik i land, samt flere andre steder langs kysten

Mallemuk, Tejst, Søkonge, Polarlomvie og Lunde
havde alle redepladser på siden af Rabotfjellet

Tejst

Søkonge

Polarlomvie

Lunde

Snespurv - også syngende

Sæl 2

Isbjørn 1 ad. & 2 imm. + 1 ad. & 1 imm.

Rensdyr 2 ad. & 1 imm.

Krydstogt (tirsdag, den 13. - onsdag, den 14.)

Der blev observeret nogenlunde det samme på denne sejltur som på den sidste. Det er værd at nævne:

Kortnæbbet Gås 5

Bramgås 9

Storkjove 2

Sæl 2 ved Smeerenburgbreen

Ny Ålesund (onsdag, den 14.)

Der var ganske mange fugle at se i Ny Ålesund:

Rødstrubet Lom 2

Mallemuk

Kortnæbbet Gås 65

Bramgås 71 & 1 pul.

Havlit 2

Stor Præstekrave 1

Sortgrå Ryle 3

Gråmåge

Ride

Havterne - ynglede tæt vejen

Snespurv 3

Polarræv 1 ad. & 1 imm.

Blomstrandbreen (onsdag, den 14. - søndag, den 18.)

Observationer fra lejren og turene rundt:

Ismåge

Ismåge på stranden ved Blomstrandbreen

Mallemuk

Kortnæbbet Gås

Bramgås 30 & 1 pul.
   3 par med 3, 2, 2 pul.

Ederfugl

Fjeldrype

Stor Præstekrave 1

Sortgrå Ryle

Alm. Kjove 2-3 par - lyse (1. juv.), 1 ad. mørk

Lille Kjove 1 par + 1 ad.

Gråmåge

Svartbag 1

Ride

Ismåge 1 ad.

Havterne - ynglede flere steder på strandene og grusarealer langs fjorden

Tejst

Søkonge

Polarlomvie

Lunde op til 20

Snespurv - syngende
   1 ad. & 1 juv. + 1 ad. & 1 juv.

Sæl 3

Rensdyr 1

Krydstogt (søndag, den 18. - mandag, den 19.)

Der blev observeret nogenlunde det samme på denne sejltur som på den sidste. Sejlads igennem drivisen i Isfjorden betød at fuglene var tættere på. Det er værd at nævne:

Svartbag 2 - sås i drivisen og var de eneste på turen

Longyearbyen (onsdag, den 7. - torsdag, den 8.)

Observationer fra lufthavnen:

Sortgrå Ryle 3 - 1 syngende

Snespurv - syngende

Artsliste - Fugle

Her følger en sammenstilling fuglearterne fra turen. Navnene er opgivet i følgende rækkefølge: Dansk, latin, norsk, svensk og engelsk.

Rødstrubet Lom, Gavia stellata, Smålom, Smålom, Red-throated Diver

Et par i søen i Ny Ålesund.

Mallemuk, Fulmarus glacialis, Havhest, Stormfågel, Fulmar

Almindelig på havet og i fuglefjeldene.

Kortnæbbet Gås, Anser brachyrynchus, Kortnebbgås, Spetsbergsgås, Pink-footed Goose

En del med unger i Raudfjorden og i Magdalenefjorden samt flere uden i Ny Ålesund. Vi overaskede også nogle ringmærkede med unger på Solanderfjellet, som beskrevet her.

Bramgås, Branta leucopsis, Hvitkinngås, Vitkindad gås, Barnacle Goose

Flere rundt omkring men ganske få med unger. Første unge i Ny Ålesund og siden ungeførende gæs i Blomstrand.

Lysbuget Knortegås, Branta bernicla hrota, Ringgås, Prutgås, Pale-bellied Brent Goose

Sås overhovedet ikke.

Ederfugl, Somateria mollisima, Aerfugl, Ejder, Common Eider

Flere rundt omkring men ganske få med unger. Første ungeførende i Blomstrand.

Kongeederfugl, Somateria spectabilis, Praktaerfugl, Praktejder, King Eider

Kun i Adventfjorden ud for Longyearbyen sammen med ederfugle - alle hanner.

Havlit, Clangula hyemalis, Havelle, Alfågel, Long-tailed Duck

Nogle få stykker rundt i fjordene.

Fjeldrype, Lagopus mutus, Fjellrype, Fjällripa, Ptarmigan

Fjeldrype er den eneste fugl, som overvintrer på Svalbard. Det er sin helt egen race kaldet hyperboreus.

Stor Præstekrave, Charadrius hiaticula, Sandlo, Större strandpipare, Ringed Plover

Flere i Blomstrandfjorden, men sås ikke andre steder.

Sortgrå Ryle, Calidris maritima, Fjaereplytt, Skärsnäppa, Purple Sandpiper

Var almindelig på de fleste strande og enkelte steder i fjeldet.

Alm. Ryle, Calidris alpina alpina, Myrsnipe, Kärrsnäppa, Dunlin

En enkelt fløj forbi i Longyearbyen.

Thorshane, Phalaropus fulicarius, Polarsvömmesnipe, Brednäbbad simsnäppa, Grey Phalarope

Så jeg slet ikke trods intenst undersøgelse af vandhuller o.l.

Alm. Kjove

Alm. Kjove på stranden ved Blomstrandbreen

Alm. Kjove, Stercorarius parasiticus, Tyvjo, Labb, Arctic Skua

Var relativt almindelig. Optrådte vel med et enkelt par ved hvert sted. Alle på nær en var af den lyse type.

Lille Kjove, Stercorarius longicauda, Fjelljo, Fjällabb, Long-tailed Skua

Nogle få ved Blomstrandfjorden.

Storkjove, Stercorarius skua, Storjo, Storlabb, Great Skua

Flere blev set på sejlturen - enkeltvis eller i par.

Gråmåge, Larus glaucoides, Grönnlandsmåke, Vitvingad trut, Iceland Gull

Almindelig.

Svartbag, Larus marinus, Svartbak, Havstrut, Great Black-backed Gull

Er ikke almindelig, så en i Blomstrandfjorden og to i Isfjorden.

Ride, Rissa tridactyla, Krykkje, Tretåig mås, Kittiwake

Almindelig.

Ismåge, Pagophila eburnea, Ismåke, Ismås, Ivory Gull

En enkelt adult i Blomstrandfjorden. Meget eftertragtet. Flot.

Havterne, Sterna arctica, Rödnebbterne, Silvertärna, Arctic Tern

Almindelig.

Tejst, Cepphus grylle, Teist, Tobisgrissla, Black Guillemot

Almindelig - også oppe i fjeldet. Havde rede heroppe, f.eks. på Rabotryggen 400 moh.

Søkonge, Alle alle, Alkekonge, Alkekung, Little Auk

Meget almindelig - større flokke til havs og også ofte flyvende rundt om fjeldtoppe og -skrænter ved redepladser.

Polarlomvie, Uria lomvia, Polarlomvi, Spetsbergsgrissla, Brünnich's Guillemot

Almindelig.

Lunde, Fratercula arctica, Lunde, Lunnefågel, Puffin

Enkelte sås rundt omkring på sejlturen og også på fjeldsiderne. Var mest almindelig ved Blomstrand.

Snespurv, Plectrophenax Nivalis, Snöspurv, Snösparv, Snow Bunting

Almindelig hvor vi kig på land, også Raudfjorden selvom der her mest var sten.

Artsliste - Dyr

Isbjørn, Thalarctos (Ursus) maritimus, Isbjørn, Isbjörn, Polar bear

Jeg så isbjørn tre gange. Første gang var en enkelt ved Smeerenburgbreen. Siden så vi på en og samme morgen 3 og 2 isbjørne ved lejren i Raudfjorden.

Rensdyr, latin, Norsk, Svensk, Engelsk

Var ikke specielt sky. To gik rundt inde i Longyearbyen. Et par med unge sås ved lejren i Raudfjorden og ved Blomstrand et dyr med fuld opsats.

Det er en helt speciel race, der lever på Svalbard. Den er meget lav.

Polarræv, Alopex lagopus, Polarrev, Fjällräv, Arctic Fox

Der var kun polarræv i Ny Ålesund. Den havde hule inde i byen under et hus.

Sæl

Jeg så flere gange sæl - flest gange i Blomstrandfjorden, men også i Raudfjorden. Jeg kunne ikke bestemme arten, men det har nok været Ringsæl.

Hval

Der blev flere gange på turen udpeget hvidhvaler, men ingen af gangene blev jeg overbevist om, at det var andet end et rev.

Afslutning

Det blev til i alt 20 fuglearter på turen, hvoraf 1 (Ismåge) var en ny art. Desuden har jeg jo også set isbjørn for første gang.